Opominjanje davčnih dolžnikov pred začetkom izvršbe

Davčna uprava Republike Slovenije je na podlagi reorganizacije in centralizacije davčnega knjigovodstva, ki se po novem v celoti izvaja v Upravi za davčno računovodstvo in finance v okviru Generalnega davčnega urada, izvedla tudi organizacijsko spremembo pri izvajanju procesa obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom davčne izvršbe, v okviru katerega se izvaja tudi opominjanje davčnih dolžnikov. Proces obravnave davčnih dolžnikov pred uvedbo davčne izvršbe-opominjanje se po reorganizaciji in centralizaciji prav tako izvaja v Upravi za davčno računovodstvo in finance (v nadaljevanju: URF).

To pomeni, da davčni zavezanci Opominov pred začetkom davčne izvršbe ne boste prejeli iz davčnega urada, kjer ste vpisani v davčni register in pri katerem ste obravnavani v davčnih zadevah, pač pa se opomini pošiljajo centralno iz URF, Referat za pripravo na davčno izvršbo, ki je stvarno pristojen za opominjanje davčnih zavezancev. Pri tem je potrebno opozoriti, da v primeru prejema Opomina pred davčno izvršbo, s katerim se ne strinjate, ker menite, da imate vse davčne obveznosti poravnane ali davčnih obveznosti sploh nimate, stopite v komunikacijo z URF, Referat za pripravo na davčno izvršbo, ki je naveden v glavi dokumenta, ki ste ga prejeli. Način komuniciranja je po telefonu, navadni ali elektronski pošti. V glavi opomina, ki ste ga prejeli, so navedeni vsi kontaktni podatki, ki vam omogočajo kontakt z uradnikom na Referatu za pripravo na davčno izvršbo (telefonska številka, navaden in elektronski naslov).

Vir: http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1658/5769/819...

Deli s prijatelji