ZPIZ-2 - prispevki za avtorske, podjemne pogodbe

S 1.1.2013 bo potrebno po sprejetem ZPIZ-2 plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od vseh plačil za dela in storitve. To bo veljalo za podjemne, avtorske in druge civilnopravne pogodbe (dela prokurista, poslovodne osebe…).

Če prejemnik ni že pokojninsko zavarovan, ni študent ali upokojenec, se bo moral obvezno zavarovati. Če je prejemnik že v delovnem razmerju, potem je obračun takšen kot je bil dosedaj. Pri sklepanju civilnopravnih pogodb bo moral torej izplačevalec najprej preveriti status prejemnika, ker bo od tega odvisen strošek in višina izplačila.

Izplačevalci bodo za omenjene prejemnike morali plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50%, ki ga bodo odšteli od izplačila prejemniku. Prav tako pa bodo izplačevalci morali plačati tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na bruto višino prejemka v višini 8,85%.

S temi vplačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo.  Zavarovanec bo pridobil mesec dni zavarovanja, če bodo njegovi vplačani prispevki dosegli 60% povprečne mesečne plače, pridobiti pa bo mogoče največ 12 mesec zavarovanja.

Vir: Finance

Deli s prijatelji