Dodatni podatki za obrazcih REK od 1.1.2014

Ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja je potrebno poročati DURS na obrazcu REK.  S 1.1.2014 se prenaša obveznost za poročanje DURS tudi na neobdavčena izplačila povračil (malica, prevoz...)  in nadomestil zaposlenih (stroški službenih poti). Hkrati bo potrebno DURS poročati tudi o dodatnih podatkih o izplačanih dohodkih npr. podatki o nepremičnini, za katero se plačuje najemnina.

DURS  je na svoji spletni strani tudi objavil številka pojasnila v zvezi z navedenimi  spremembami,  najdete pa jih  na naslednjih povezavah: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/predlaganje_rek_... http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/predlaganje_rek_...      

Deli s prijatelji