Izjava - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja - 18.čl. ZPIZ-2

Pred sklepanjem avtorskih in podjemnih pogodb mora prejemnik oz. zavarovanec  izplačevalcu dohodka sporočiti kakšen je njegov status zavarovanja. Poročanje je pomembno zaradi pravilnega obračuna prispevkov za PIZ in seveda za pravilno določitev stroškov, ki jih imate s pogodbenih oz. avtorskim delom.

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določa, da mora zavarovanec izplačevalcu dohodka sporočiti podatke, na podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno PIZ. Potrebne informacije bo zavarovanec lahko sam pridobil iz osebne informativne evidence (ZPIZ) ali pa bo za pridobivanje teh podatkov pooblastil delodajalca. Ne glede na način pridobivanja podatkov je smiselno, da delodajalci za potrebe izplačil dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, pripravijo interni obrazec (izjava_drugo_pogodbeno_razmerje) s kriteriji.

Deli s prijatelji