Preprečevanje zaposlovanja in dela na črno

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu s sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želijo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bodo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja. Posledice dela in zaposlovanja na črno:

 • Delo in zaposlovanje na črno vplivata prav na vse ljudinekateri ne prispevajo ničesar v državne blagajne, iz katerih se financirajo socialne in druge storitve v javnem interesu (šolstvo, zdravstvo, porodniške, otroški dodatki,…), zato moramo drugi prispevati toliko več, da se ohranjajo in vzdržujejo temelji socialne države.
 • manj možnosti za podjetnike (nelojalna konkurenca),
 • delo brez socialne varnosti,
 • slabitev pokojninske in zdravstvene blagajne,
 • utaja davkov in prispevkov ter
 • neupravičena razdelitev socialnih transferjev: otroških dodatkov, štipendij, za katere sredstva prispevajo vsi drugi.
 • nezaščiten potrošnik – garancije v primeru, da se delo popravi na črno ni.
 • posamezniki, ki se ujamejo v pasti neprijavljenega dela, pa dolgoročne negativne učinke običajno prepoznajo prepozno.

Pristojnosti Finančne uprave RS bodo na naslednjih področjih:

 • posamezniki (osebe, ki nimajo nobenega statusa za to delo in ne plačujejo davkov – predvsem storitvene dejavnosti – inštrukcije, varovanje otrok itd.)
 • poleg posameznikov bo Finančna uprava RS nadzorovala ostale segmente dela na črno (ne-vpis dejavnosti v akt o ustanovitvi, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnost itd.)
 • omogočanje dela na črno (sankcionira se tisti, ki omogoča delo na črno, torej oseba, ki najame npr. varuško, za katero ve, da dela na črno)
 • zaposlovanje na črno v celoti – sankcionira se pravne osebe in posameznike, ki zaposlujejo na črno in fizične osebe, ki so tam zaposleni na črno (razen če delavec pred začetkom nadzora prijavi delodajalca, potem se ne sankcionira)
 • nedovoljeno oglaševanje v delu posameznikov – sankcionira se osebe, ki oglašujejo delo na črno

Nadzirane oblike dela, dejavnosti?

 • Preverjanje sumov kršitev s spremljanjem oglasov.
 • Delo na črno: dejavnosti in vrste del, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti sum kršitev dela na črno večji, med katerimi so tudi dela oz. dejavnosti kot so npr. inštrukcije, varstvo otrok, osebni trenerji, pomoč na domu, čiščenje, kozmetične storitve, prodaja cvetja in sveč, prodaja na sejmih, turističnih vodičev…
 • Zaposlovanje na črno: dejavnosti, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti sum kršitev zaposlovanja na črno večji, med katerimi so tudi npr. gradbeništvo, gostinstvo, fitnes in organizirane športne vadbe itd.
 • Obravnavali bodo informacije, za katere pričakujejo, da jim jih bodo posredovala strokovna združenja (GZS, OZS).
 • Obravnavanje primerov, ki bodo zaznani na terenu ob izvajanju drugih nalog Finančne uprave RS.

 Sankcije:

 • Za delo na črno je zagrožena globa od 1.000 do 7.000 evrov.
 • Za zaposlovanje na črno, za delodajalca od 5.000 do 26.000 evrov.
 • V primeru, da oseba, ki je zaposlena na črno sama poda prijavo, je oproščena globe.
 • Nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so višje od najnižje predpisanih.
 • Za prekršek, storjen iz koristoljubnosti, ali kadar je pridobljena protipravna premoženjska korist visoka, je zagrožena globa trikrat višja od najnižje predpisane.

 Dodatni ukrepi za večjo učinkovitost:

 • Za nadzorne organe se vzpostavlja dostop do določenih baz podatkov, kot podlaga za povezovanje evidenc oziroma baz z namenom preprečevanja socialnih in davčnih zlorab.
 • Vključen tudi ukrep izključitve iz postopkov javnega naročanja v primeru kršitev zakona glede nezakonito zaposlenih državljanov tretjih držav.
 • Predvideno je, da bodo ti delodajalci, skupaj z ostalimi, ki imajo omejitve pri vključitvi, na javno objavljeni "črni listi" delodajalcev, ki je objavljena na ZRSZ.
 • POMEMBNA NOVOST: Z namenom izboljšati učinkovitost nadzora je določena nova obveznost, da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela en izvod ves čas na kraju opravljanja dela.
 • Tudi za delavca, ki sprejme zaposlitev na črno je predpisana globa, razen če pred nadzorom prijavi delodajalca.

Vir: MDDSZ

Deli s prijatelji