eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih

Od 1. septembra dalje pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost opomin prejemajo le še prek portala eDavki. Ostale fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, bodo opomin prejemale preko portala eDavki v profil fizične osebe, le če so se prijavile v storitev eVročanja.

To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja in sicer fizične osebe, ki so (ali še bodo) vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVROČANJE-POS) ter vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki pozivajo, da sporočite elektronski naslov. To uredite prek portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov (eVročanje-POS).

Pri tem opozarjajo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin v portal eDavki.
Opominjanje prek portala eDavki je  prva vrsta dokumentov, ki bodo vročeni v okviru nove storitve eVročanje. Podrobnejša navodila in dodatne informacije o storitvi eVročanje najdete na povezavi:

http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf

Vir: eDavki

Deli s prijatelji