Subvencija za zaposlitve zaposlenih - Zaposli.me 0614

Osebe iz ciljne skupine zaposlite za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas. Povabilo je odprto le do 30. 9. 2014 (za sklop A) oz. do 28. 11. 2014 (za sklop B). Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, ki boste osebe zaposlili za vsaj eno leto, boste prejeli subvencijo za zaposlitev višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj, če boste zaposlili invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dolgotrajno brezposelne tj. vsaj 12 mesecev,
  • nimajo dokončanega srednjega izobraževanja,
  • so mlajše od 30 let in brezposelne vsaj 6 mesecev,
  • so starejše od 50 let in brezposelne vsaj 3 mesece,
  • iščejo prvo zaposlitev in so pridobile strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 2 letoma in so brezposelne vsaj 6 mesecev,
  • so invalidi ali so pripadniki etnične manjšine Romov.

več na http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=939

Deli s prijatelji