Davčne blagajne

Zavezanec, ki mora opraviti postopek potrjevanja računov pri FURS je vsaka oseba (dobavitelj blaga ali izvajalec storitev), če so izpolnjeni vsi trije pogoji:

  • mora voditi poslovne knjige in evidence ter
  • mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev in
  • je plačilo z gotovino

Izjeme - o taksativno navedene v ZDavPR glede na posebnosti poslovanja v določenih dejavnostih.

Dva načina izdaje računov:

A) z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter s potrditvijo računa v času njegove izdaje – pridobitev EOR = izpisana na vsakem izdanem računu (izjeme) – kupec bo lahko takoj preveril ali je bil račun potrjen;

B) z uporabo vezane knjige računov (VKR) in naknadnim pošiljanjem podatkov o tako izdanih računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa prek elektronske povezave – kupec bo lahko preveril ali je bil račun prijavljen FURS po preteku roka za potrditev. Uporaba je predvidena najkasneje do 31.12.2017.

B1)Mini blagajna

Program na spletni strani FURS primeren za zavezance, ki izdajo manjše število računov, preko katerega:

  • bodo lahko zavezanci izdajali račune z EOR oznakami in
  • v potrjevanje pošiljali podatke o izdanih računih iz vezane knjige računov ter poslovnih prostorih, v katerih izdajajo račune, če ne bodo imeli na razpolago druge programske opreme.

V temu primeru torej zavezancem ni potrebno nabavljati namenske programske opreme za izdajanje in potrjevanje računov.

Kaj se šteje za plačilo z gotovino?

Plačila z gotovino je plačilo z BANKOVCI IN KOVANCI, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačila s PLAČILNO ALI KREDITNO KARTICO, ČEKOM in drugi podobni načini plačila, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev. Davčno potrditi je potrebno:

  • računi za opravljeno dobavo, ki so delno plačani gotovinsko;
  • računi za plačilo na transakcijski račun, a ga bo kupec pozneje plačal z gotovino neposredno pri dobavitelju;
  • račun, ki je plačan po povzetju z gotovino oz. s plačilom po poštni nakaznici;
  • račun naknadno plačan z gotovino.

Po poslanih podatkih FURS ne bo ugotovil, kdo in kaj je plačal ter s katero plačilno ali kreditno kartico.

Zavezanci lahko pošiljajo v potrjevanje vse račune (ne le gotovinsko plačane).

Če kupec plača z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) ali položnico, preko PayPal, plačilo v naravi, plačano s kompenzacijo ali pobotom ni račun plačan gotovinsko

Obveznost zavezanca v 7 korakih:

1. Pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne (tudi zavezanci, ki bodo v prehodnem obdobju za izdajo računov uporabljali VKR);

2. Popisati poslovne prostore (podatki o poslovnih prostorih so dosegljivi na http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl);

3. Sprejeti interni akt – pred začetkom izdaje računov – dodelitev oznak poslovnim prostorom pravila za dodeljevanje zaporednih številk, določi oznake elektronskim napravam in oznake fizičnim osebam, ki izdajajo račune (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR); se ne pošilja na FURS, bo potrebno pokazati v nadzoru;

4. Prilagoditev vsebine računa izdanega iz elektronske naprave – številka računa (tri delna), dodatni podatki na računu (EOR, ZOI, oznaka fizične osebe, ki izdaja račun, ura in minuta izdaje računa) PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251

Zaporedne številke si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca 6. odstavek 5. člena ZDavPR;

5. Objava obvestila o računu in obveznosti kupca  (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR);

6. Pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune, davčnemu organu (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR – preko aplikacije mini blagajne)

7. Izvajati postopek potrjevanja računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR), pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo za namene identifikacije v postopku elektronske izmenjave podatkov s FURS in za elektronsko podpisovanje podatkov o računu v postopku potrjevanja računov oziroma potrditi račun pri davčnem organu v skladu s ZDavPR in

Pravočasno bo potrebno poskrbeti za nabavo vezane knjige računov, katere uporaba je obvezna v primeru izpada elektronske povezave in v primeru okvare elektronske naprave za izdajo računov. Pred prvo izdajo računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na portalu eDavki.

Vprašanja in odgovori na temo Davčnega potrjevanja računov in davčnih blagajn pa na povezavi FURS.

Deli s prijatelji