Študentsko delo bo dražje

Koncesijska dajatev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v letu 2012. Višino in delitev koncesijske dajatve po novem določa 130. člen ZUJF. Ta se z 12% poviša na 23%, dodatna koncesijska dajatev ostane nespremenjena.

Pages