Kontrolni podatki za dohodnino

Vsa podjetja, ki ste v letu 2009 zaposlovala delavce in izplačevala plače ali druge dohodke fizičnim osebam, boste v mesecu januarju za vsakega prejemnika izplačila in skupaj za podjetje iz servisa prejela povzetek dohodkov izplačanih od 1.1.-31.12.2009. Obvestilo o izplačanih dohodkih za vaše zaposlene bomo dostavili vam, vi pa jih morate najkasneje do 1.2.2010 dostaviti zaposlenim (osebno ali priporočeno).

Za vse zaposlene, ki uveljavljajo olajšavo za otroke med letom, moramo o vzdrževanih družinskih članih poročati družinski člani, poročati DURS že do konca decembra 2009.

Deli s prijatelji