Predlog Zakona o davku na nepremičnine

S predlogom Zakona o davku na nepremičnine se:

  1. uvaja nov sistem davka na nepremičnine, s katerim se nadomeščajo dajatve, ki imajo danes naravo tega davka, in sicer davek od premoženja, ki ga ureja Zakon o davkih občanov, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se zaračunava na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo ureja Zakon o gozdovih;
  2. ureja enoten in primerljiv način določanja davčne osnove na podlagi podatka o posplošeni tržni vrednosti, kot jo za vse nepremičnine, vodene v registru nepremičnin, določi sistem množičnega vrednotenja nepremičnin;
  3. ureja enovit način določanja predmetov obdavčitve in zavezancev na podlagi podatkov o nepremičninah, kot se za območje celotne države vodijo v registru nepremičnin;
  4. ureja enoten sistem oprostitev, ki sloni na podatkih o nepremičninah, kot so vodeni v registru nepremičnin;
  5. ureja poseben postopek odmere, pritožb ter odpisa in zavarovanja davčnega dolga iz naslova tega davka.

predlog je objavljen na  http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/PredlogZDN.pdf

Deli s prijatelji