Novost pri uveljavljanju otroškega dodatka, državne štipendije in drugih pravic

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine,...) se bo po 1. 1. 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Ta uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (centri za socialno delo) in novo enotno vlogo za pridobitev vseh teh pravic. 

Vloga se lahko oddaja osebno, po pošti ali preko interneta z digitalnim potrdilom.

GLAVNE NOVOSTI NOVE ZAKONODAJE

  • enotna vstopna točka: vse pravice uveljavljate pri centru za socialno delo (CSD)
  • določen je vrstni red uveljavljanja pravic
  • nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej upoštevalo tudi premoženje
  • večja pravičnost in preprečevanje zlorab

ALI MORAM VSE PRAVICE ZARADI UVELJAVITVE NOVEGA ZAKONA NA NOVO UVELJAVLJATI?

Ne.  

Vlogo morajo v decembru oddati tisti, ki želijo katero od pravic uveljavljati prvič oziroma na novo.  

Vlogo morajo v decembru oddati tudi tisti, ki želijo s 1. 1. 2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca.  

Vlogo morajo v decembru oddati tudi tisti, ki imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011 – če želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012.  

Vlogo lahko v decembru oddajo tisti, ki bodo zaradi izgube državne štipendije za otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek.  

Vlogo lahko v decembru oddajo vsi, ki želijo imeti pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, odmerjene že skladno z novim zakonom.    

Več informacij na spletni strani MDDSZ.

Deli s prijatelji