Ugodnosti pri zaposlovanju po 1.7.2013

  • Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

Delodajalci in izplačevalci nadomestil (153. člen, 1. odstavek, 1. alineja) so oproščeni plačila prispevkov delodajalca: v višini 30 % za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 % za zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 2. odstavku 29. člena ZPIZ-2. Več na:  ZPIZ

  •  Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

Delodajalci lahko uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev oseb, ki niso dopolnile 26. leta starosti, in mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti (154. člen, ZPIZ-2). Tako lahko delodajalci uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca: za prvo leto zaposlitve v višini 50 % in za drugo leto zaposlitve v višini 30 % prispevkov. Na podlagi ZPIZ-2 bo minister za delo natančneje določil način vračila prispevkov, o čemer vas bomo obvestili na spletni strani. Obe določili ZPIZ-2 se uporabljata od 1. julija 2013. Vir: ZRSZ

Deli s prijatelji