Zaposlovanje mlajših od 30 let po 1.11.2013

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, s katerim bo še dodatno  vzpodbudila zaposlovanje mladih. Možnost cenejšega zaposlovanja mladih je že uvedena preko možnosti za povračila prispevkov za zaposlovanje mlajših do 26 let po 157. členu ZPIZ-2 in koriščenje subvencij preko ZRSZ.

Delodajalec, ki bo v času veljavnosti zakona, za nedoločen čas zaposlil mlado osebo, oproščen plačila vseh prispevkov za ti dve leti. Pogoji za mlado osebo so, da še ni stara 30 let in pa 1 mesec bo ta oseba morala biti prijavljena na zavodu za zaposlovanje, v evidenci iskalcev zaposlitve. Ta zakon bi naj veljal za zaposlitve, ki se bodo sklenile od 1.11.2013 do 31.12.2014.

Delodajalec bo v takšnem primeru oproščen plačila prispevkov za obdobje 2 let:

  • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  • prispevkov za zdravstveno zavarovanje

  • prispevkov zavarovanje za starševsko varstvo

  • prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Osebam, ki se bodo v skladu s to politiko zaposlovanja mladih, pod navedenimi pogoji zaposlile za nedoločen čas, pa se ni potrebno bati, če se ne bodo prispevki plačevali, saj se bo te zaposlene obravnavalo, kot če bi le-ti prispevki bili plačani in tudi bodo lahko uživali enake pravice, kot če bi bili plačani.

Kaj pa če pride do prekinitve pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca? V primeru, da pride do tega v obdobju 24 mesecev, za katero dobo so oproščeni plačila prispevkov, bodo delodajalci obvezani plačati za nazaj vse prispevke, za katere so bili po tem zakonu (sedaj še predlogu zakona) oproščeni plačati. Ob tem pa bi bilo še potrebno omeniti, da v takšnem primeru delodajalec ne bo mogel koristiti drugih dodatnih vzpodbud pri zaposlovanju te osebe, kot da bi na primer po tem zakonu nekoga zaposlil, hkrati pa bi še želel po katerem razpisu uveljavljati subvencijo.

Deli s prijatelji