Ugodnosti pri zaposlovanju v letu 2015

Letos za spodbujanje zaposlovanja 47 milijonov

Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo po predlogu načrta letos država namenila 47,2 milijona evrov. Velika večina (31,6 milijona) se bo financirala iz proračuna, v programe pa naj bi vključili 15.400 oseb. Za primerjavo: v lanskih prvih devetih mesecih je bilo vključenih skoraj 31 tisoč ljudi. Razlog: poleg manj denarja se bo letos financiralo veliko število vključitev v programe še iz leta 2014. Konkretnega seznama razpisov za letos še ni, pred nedavnim so na zavodu za zaposlovanje napovedali, da bo v začetku letošnjega leta objavljeno javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu, hkrati pa obljubili, da bodo postopki manj birokratski kot do zdaj.

V grobem program aktivne politike zaposlovanja sicer predvideva štiri glavne ukrepe:
• za usposabljanje in izobraževanje bo na voljo 15,9 milijona evrov, predvidenih je vključitev okoli 10 tisoč oseb – gre za različna usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in že zaposlenih, med drugim se tako obeta delovni preizkus za brezposelne mlade, spodbujanje zaposlovanja v Pokolpju, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih – med drugim tudi program Mentorstvo za mlade – in program neformalnega izobraževanja Projektno učenje za mlajše odrasle;
• za spodbude za zaposlovanje bo na voljo skupaj 1,3 milijona evrov, predvidenih je 135 vključitev – denar bo namenjen predvsem za spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov na območju Pomurja, Pokolpja, Maribora s širšo okolico ter Radeč, Trbovelj in Hrastnika;
• za ustvarjanje delovnih mest bo šlo letos največ denarja, in sicer 29,3 milijona evrov, predvidenih pa je 5.248 vključitev – glavni del ukrepa so javna dela, ki bodo po novem omejena samo na dolgotrajno brezposelne, nadaljuje se tudi program javnih del za primere elementarnih nesreč (žled, poplave), v okviru katerega bo vključenih okoli 200 brezposelnih, pa tudi spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih;
• za spodbujanje samozaposlovanja bo na voljo 660 tisoč evrov – namenjen predvsem brezposelnim s podjetniško idejo, a pozor, ne bo šlo za subvencije kot v minulih letih, temveč bodo denimo za mlade izvajali program Podjetno v svet podjetništva, v okviru katerega se bodo mladi najprej zaposlili za določen čas prek razvojnih agencij, v tem obdobju pa bodo lahko razvijali svojo podjetniško idejo in se usposabljali.

Pri zaposlovanju mladih tudi letos oprostitev plačila prispevkov

Država je konec leta 2014 podaljšala možnost uveljavljanja spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb še za eno leto. Tako bo delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let,ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca.

Podjetja, ki zaposlujejo v Pomurju, Pokolpju, Posavju in v Mariboru lahko uveljavijo tudi povračilo plačanih prispevkov za zaposlovanje brezposelnih oseb. Za Pomurje imate na voljo možnost povrnitve plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za prvi dve leti zaposlitve teh oseb, medtem lahko ko za druga problematična območja (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje) uveljavljate povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za eno leto (prvih 12 mesecev) zaposlitve osebe oziroma – v primeru invalida – za njegovo celotno obdobje, ko je zaposlen pri vas.

S pokojninsko reformo je bila uvedena tudi možnost vračila dela pokojninskih prispevkov za prvo zaposlitev mladih (do 26 let oziroma mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti) za dve leti, in sicer: v prvem letu v višini 50 odstotkov plačanih pokojninskih prispevkov delodajalca, v drugem letu pa 30 odstotkov. Prav tako je bila uvedena tudi delna oprostitev plačila prispevkov za starejše, in sicer v višini 30 odstotkov za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 odstotkov za zaposlene v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Če prvič registrirate dejavnost, lahko v prvih dveh letih poslovanja uveljavljate delno oprostitev plačila pokojninskih prispevkov za samozaposlene.

Na voljo pa so tudi davčne olajšave za zaposlovanje, in sicer za zaposlitev mladih, starejših ter invalidov. Pri zaposlovanju mlajših od 26 let ali starejših od 55 let lahko za prvi dve leti zaposlitve uveljavljate znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov plače teh oseb. Podrobneje o aktualnih olajšavah pri zaposlovanju si lahko preberete na spletnih straneh zavoda.

Vir: Finance, 6.1.2015, 3/2015

Deli s prijatelji