Formalni pogoji za oproščene dobave v EU

Formalni pogoji za dobave blaga v EU so se z letom 2020 zaostrili. Potrebnih je več dokazil in ustrezen sistem pridobivanja le teh, da bomo lahko dokazovali, da so dobave blaga v EU lahko oproščen promet (ni potreben obračun DDV). V nasprotnem primeru vam lahko FURS naknadno naloži obračun DDV in vse kar običajno sodi zraven (zamudne obresti, kazen za odgovorno osebo in za družbo,..).

Po predlaganem, se domneva, da je bilo blago odposlano ali odpeljano iz države članice v drugo državo članico v kateremkoli od spodnjih primerov (Izvedbena uredba 45a člen):

a) Prodajalec navede, da je odpeljal ali odposlal blago in ima vsaj dve nenasprotujoči si dokazili iz točke (a) tretjega odstavka Izvedbene Uredbe, ki sta ju izdali dve neodvisni različni osebi ALI eno dokazilo iz točke (a) tretjega odstavka z enim nenasprotujočim si dokazilom iz točke (b) tretjega odstavka, ki sta ju izdali dve različni neodvisni osebi;

  • 3.a- prevozni dokumenti kot so podpisan tovorni list CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz ali račun prevoznika;
  • 3.b- zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga ali bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoz blaga; uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, ki potrjuje prihod blaga v namembno državo članico; potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.

b) Prodajalec ima:

  • Izjavo pridobitelja, da je bilo blago prepeljano in navedbo namembne države. V pisni izjavi mora biti navedeno: datum izdaje izjave, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa ID št. prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja;
  • Pisno izjavo mora pridobitelj posredovati prodajalcu najpozneje 10. dan meseca po dobavi.

Pod pogoji za oproščeno dobavo bo v zakonu zapisano tudi to, da je vaš kupec identificiran za DDV v drugi državi članici in je ID za DDV sporočil dobavitelju. Vzpostaviti bo potrebno bazo dokazil, kjer vam je vaš kupec sporočil ID številk. Na kakšen način bo FURS to preverjal v tem trenutku ni znano. Znano ni niti to, ali bo potrebno za obstoječo bazo kupcev dodatno pridobivati sporočila dobaviteljev o njihovi veljavni ID številki za DDV in ali bo potrebno pridobivanje ob vsaki dobavi posebej.

V  praksi je še vedno zelo problematično pridobivanje ustrezno izpolnjenih CMR-jev, ki v večini niso podpisani s strani vseh sodelujočih in tudi niso ustrezno izpolnjeni, le ti pa so osnovni dokaz za oproščene dobave blaga v EU. FURS na osnovi CMR-jev ugotavlja ali se je dobava blaga res zgodila in v kolikor že CMR ni ustrezno izpolnjen in podpisan z vseh strani, lahko pride do težav pri dokazovanju, da gre za oproščeno dobavo. FURS lahko v takem primeru naloži dodaten obračun DDV, zamudne obresti in tudi druge ustrezne kazni. Zaradi navedenega prosim poskrbite, da bodo vsa dokazila pravilno in ustrezno izpolnjena ter podpisana s strani vseh sodelujočih z vsemi potrebnimi podatki, torej dokazilo mora biti verodostojno.

Deli s prijatelji