Odmera letnega dopusta

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Odmera za letni dopust mora biti v pisni obliki - v obliki sklepa ali odločbe, delavcu pa se lahko vroči osebno ali pa po elektronski pošti na naslov, ki ga zagotavlja in v uporabo nalaga delodajalec.

Odmera za letni dopust mora vsebovati podatke:

 • o delodajalcu in delavcu,
 • zakonsko podlago za izračun števila dni letnega dopusta
 • izračun števila dni letnega dopusta
 • pravni pouk o načinu izrabe letnega dopusta
 • potrdilo delavca o prejemu odmere letnega dopusta.

Letni dopust pripada zaposlenemu že na podlagi ZDR-1 in sicer z dnem sklenitve delovnega razmerja. Če dela delavec polni delovni čas, mu pripada letni dopust v minimalnem obsegu 20 dni. Zaposlenemu pa se število dni letnega dopusta poveča na podlagi zakonskih določil in določil kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca.

Zakonska določila določajo, da se zaposlenemu odmera dopusta poveča, če:

 • ima otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
 • spada v kategorijo starejših delavcev, invalidov ali delavcev z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in če delavec neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

Kolektivne pogodbe določajo pogoje, na podlagi katerih zaposlenim pripada daljši letni dopust od zakonsko določenega. Večinoma so ti pogoji vezani na:

 • skupno delovno dobo ali delovno dobo pri zadnjem delodajalcu,
 • doseženo stopnjo izobrazbe
 • zahtevnost dela (glede na tarifni razred, v katerega je delovno mesto umeščeno)
 • starost delavca.

Deli s prijatelji