Čakanje na delo in PKP 8

PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z možnostjo 2x podaljšanja po en mesec. Delodajalcem, ki jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje dejavnosti pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače.

Upravičeni delodajalci:

- ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020,

- ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.

- humanitarne in invalidske organizacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev.

 
Višina povračila:
 

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. 

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo nadomestil plače, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 1,8 milijona EUR za posamezno podjetje. Skupna pomoč na področju ribištva in akvakulture ne sme presegati 270.000 EUR za posamezno podjetje, na področju primarne kmetijske proizvodnje pa 225.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti zakona PKP8. 

Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila izberete ob oddaji vloge. 

Povračilo izplačanega nadomestila plače je omejeno z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za oktober 2020. Nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo, vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Če vam je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo za to obdobje, vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Navedene podatke nam boste sporočili ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.

Več o ukrepu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zapos...

Odgovori na najpogostejša vprašanja: https://www.ess.gov.si/_files/13712/Vprasanja_Odgovori_Interventni_ukrep...

 

 

 

Deli s prijatelji