Najpogostejše dileme pri izplačilu regresa za letni dopust

1. Kdaj moramo delavcu, ki se je zaposlil med letom in tako pridobil pravico do izplačila sorazmernega dela regresa za letni dopust, izplačati regres za letni dopust?

V 131.členu ZDR-1 ni določene nobene izjeme, ki bi delodajalcu omogočala, da bi delavcem, ki se zaposlijo v obdobju po 1.1. tekočega leta do zakonskega roka izplačila regresa za letni dopust, lahko izplačali regresa za letni dopust drugače, kot to velja za delavce, ki so pri delodajalcu zaposleni že od 1.1. tekočega leta dalje. Zato menimo, da tudi za te delavce velja, da so upravičeni do celotnega sorazmernega dela regresa za letni dopust najkasneje do zakonskega roka, to je do 1.7. tekočega leta oziroma 1.11. tekočega leta, če je delodajalec nelikviden.

2. Ali bi lahko regres izplačali do 1.11. tekočega leta?

Delodajalec regres za letni dopust lahko izplača najkasneje do 1.11. tekočega leta, če sta izpolnjena dva pogoja, določena v 3. odstavku 131. člena Zakona o delovnih razmerjih. Prvi pogoj je, da delodajalec posluje nelikvidno in drugi pogoj, da je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca taka možnost dopuščena.

3. Ali lahko delodajalec izplača regres v različnih višinah?

Nedvomno so delodajalci dolžni delavcem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini, ki ga določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih oziroma ustrezna kolektivna pogodba dejavnosti oziroma kolektivna pogodba delodajalca ali pravilnik, v kolikor pri delodajalcu ni organiziranega sindikata. Glede tega ali pa delavci lahko pri istem delodajalcu prejmejo različno višje zneske kot znaša ta minimalni znesek, pa je zaslediti različna strokovna mnenja.
Na spletni strani Združenja delodajalcev Slovenije je že dlje časa objavljeno mnenje, da različno izplačilo regresa za letni dopust ni sporno, da pa je različno izplačilo upravičeno le pod pogojem, da temelji na v naprej znanih nediskriminatornih kriterijih.

Vir: https://www.zds.si/

Deli s prijatelji