Novosti pri evidentiranju delovnega časa

Prva novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) od njegove uveljavitve leta 2008 uvaja zlasni naslednje spremembe:

  • novost so podatki, ki so zahtevani po 18. členu ZEPDSV, od 8. točke dalje, med katerimi je posebne omembe vredna obveznost delodajalca, da zapisuje čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela ter obseg izrabe odmora med delovnim časom.
  • evidenco lahko delodajalec vodi elektronsko oziroma ročno, pri čemer je obveznost elektronskega vodenja evidence določena v primerih, ko je bila delodajalcu pravnomočno izrečena globa.
  • delodajalec mora skladno z novim četrtim odstavkom 19. člena delavcu zagotavljati vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj.
  • delodajalci morajo na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hraniti evidenco o izrabi delovnega časa in tudi vso dokumentacijo, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki (peti odstavek 19. člena).

Povzeto po: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/novica/2/305509?utm_medium=ema...

Deli s prijatelji