Obvezni zdravstveni prispevek - višina in način plačila

Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Od januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno. In sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Kako plačamo obvezni zdravstveni prispevek?

Za zaposlene obvezni zdravstveni prispevek plača delodajalec, ki bo znesek 35 evrov kril iz plače zaposlenega. Za upokojence od pokojnin prispevek plača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod RS za zaposlovanje pa plača prispevek od denarnih nadomestil za brezposelnost pri posameznikih, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju.

Samozaposleni prispevke za socialno varnost, vključno z novim prispevkom, plačajo sočasno z ostalimi obveznimi prispevki preko mesečnega obračuna. Izjema velja le za zavezance, ki so upravičeni do plačila obveznega zdravstvenega prispevka od države kot prejemnik denarne socialne pomoči.

Otroci do 18. leta oziroma mladi do največ 26. leta, v kolikor se šolajo, imajo zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Novega prispevka te skupine ne plačujejo.

Osebe, ki niso ne zaposlene ne brezposelne, niso socialno ogrožene in so brez prihodkov, si obvezni zdravstveni prispevek plačajo samostojno –  enako kot si zdaj plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vse informacije na: https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/o...

Deli s prijatelji