Premagajmo "Korona" krizo!

Smo v času, ko nas hkrati za naše lastno zdravje, skrbi tudi »zdravje« našega podjetja. Po izkušnjah iz Kitajske, se naj bi predvidoma gospodarsko okrevanje pokazalo v aprilu, dobre 3 mesece po prvem poročanju o virusu. Ob takšnih napovedih se torej ponovna normalizacija poslovanja v Sloveniji obeta šele v poletnih mesecih.

Da bi v podjetjih preživeli vmesno obdobje, je potrebno posvečati posebno pozornost denarnemu toku. Zgodil se bo upad prihodkov in temu bo sledil upad prilivov. Zaradi tega je potrebno dovolj zgodaj reagirati, da bo vaš posel preživel. V nadaljevanju vam pripravljamo nekaj uporabnih nasvetov za preživetje v krizi. Podjetja bodo v času upada prihodkov bremenili predvsem fiksni stroški. Fiksni stroški so tisti, ki se pojavljajo bolj ali manj vsak mesec v približno enakem znesku. To so zlasti stroški plač, najemnin itd.

  1. Zmanjšate stroške plač

Čimprej je potrebno oceniti koliko delavcem sploh še lahko nudite delo in takoj sprejeti ustrezne ukrepe.

Za delavce, ki jih ne potrebujete lahko sprejme:

  • napotitev na čakanje – delavcu morate kot delodajalec izplačevati 80% nadomestilo za čas čakanja na delo. Delavcu ne pripadata prehrana in prevoz. Po sprejetem interventnem zakonu pa bo država 40% stroška, 60% pa delodajalec.
  • dogovor o koriščenju dopusta in koriščenju viška ur – pride v poštev pod določenimi pogoji
  • redna odpoved iz poslovnega razloga
  • iztek pogodbe za določen čas

            

Če je vas posel prekinjen zaradi višje sile – zaprtje gostinskih lokalov, trgovin z neživilskimi izdelki, vrtcev šol – delavcu pripada 50% plače, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

Vsi ukrepi, ki jih sprejema delodajalec pa morajo biti t.i. »mehki« ukrepi. Delodajalec jih ne sme sprejemati enostransko, temveč le v dogovoru z delavci. Delavcem je potrebno pojasniti, da se ukrepi sprejemajo v obojestransko korist, da se ohrani delavčevo delovno mesto kot tudi podjetje samo.

 

Z delom od doma ostane strošek zaposlenih praktično enak.

Plača se izplača v 100% višini, odpade le strošek prevoza, ki pa ga nadomesti strošek nadomestila za uporabo lastnih sredstev delavca – internet, računalnik, prostor. Urediti je potrebno tudi nove pogodbe o zaposlitvi oz. anekse (v kolikor obstoječe pogodbe dela na domu ne predvidevajo). Potrebna je prijava na Inšpektoratu za delo, ki bi moral delovno mesto odobriti – glede na povečan pojav dela na domu, se to v praksi trenutno ne preverja. Delovno mesto doma mora tudi ustrezati vsem pravilom varstva pri delu. Delavec mora dnevno voditi evidenco delovnega časa. Delavec in delodajalec se morata dogovoriti o spoštovanju varstva osebnih podatkov in o varstvu poslovnih skrivnosti delodajalca.

 Več in bolj natančne informacije na https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-koronovirusa-5e6b61e52114e04ea1cac671

 

  1. Zmanjšajte vse nenujne stroške.

Preverite, če imate mesečne stroške, ki niso nujni – npr. vsi stroški oglaševanja, ki v teh časih tako ne dosežejo svojega namena. Mogoče se dogovorite z najemodajalcem za možnost znižanja najemnine.

 

  1. Dogovorite se z bankami za morebitno preložitev odplačila kreditov.

Izkoristite možnosti financiranja preko Slovenskega podjetniškega sklada oz. SID banke.

https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

 

  1. Preverite eventualno sklenjene zavarovalne police in možnost kritja izpada prihodkov.

 

Sami najbolje poznate značilnost svojega poslovanja in najdite še kakšen dejavnik, ki vam bo pomagal preživeti!

Podjetniki bijete dve bitki, bitko za ohranitev svojega lastnega zdravja in hkrati ohranitev zdravja svojega podjetja. Na vas je velika odgovornost!

Želimo vam veliko osebnega in podjetniškega zdravja!

 

 

 

 

 

 

 

Deli s prijatelji