Regres za letni dopust 2021

Kakšna je višina regresa za letni dopust?

Minimalni znesek regresa za leto 2021 je 1.024,24 EUR. Znesek določa ZDR-1, ki pravi, da je minimalni regres enak višini minimalne plače. Ta od 1. 1. 2021 znaša 1.024,24 EUR, za zaposlene za polni delovni čas. Delodajalcem svetujemo, da preverijo, če jih k drugačnemu znesku zavezuje kolektivna pogodba.

Tudi za letošnje izplačilo velja, da je regres v višini 100 % zadnje bruto povprečne plače v RS neobdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov za socialno varnost in dohodnine. Na dan objave tega prispevka (29. 4. 2021) znaša ta meja 1.946,07 EUR.

 

Kdaj je treba izplačati regres?

Delodajalec mora zaposlenim izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta. Izplačilo lahko zamakne le, če je nelikviden in to dopušča zanj veljavna kolektivna pogodba. V tem primeru lahko plačilo izvede najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Če delodajalec ne izplača regresa pravočasno, je delavec upravičen do izplačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti dalje.

Možno je tudi izplačilo v bonih, vendar le v primeru in pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca, saj ZDR-1 takega izplačila ne opredeljuje.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato lahko delavci v primeru neizplačila regresa v tem roku vložijo tožbo.

 

Ali regres pripada tudi delavcem, ki so (bili) na čakanju?

Četudi je delavec na čakanju, ostaja v delovnem razmerju in njegova pravica do dopusta in regresa ostaja nespremenjena. Torej ima vse pravice, kot da bi bil na delu.

 

Dinamika izplačila regresa

Da podjetje lahko izkoristi ugodnost neobdavčenega izplačila regresa, je pomembno, da regres plača v roku (do 30. junija oziroma do 1. novembra), oziroma da ima v primeru zamude roka ustrezno razlago, zakaj je do zamude prišlo. V primeru zamude rokov je torej pomembno, da vsebinsko brez dvoma izplačuje regres za letni dopust in ne kakšen drug obdavčljiv dohodek »preoblečen« v ime regres.

Enako velja za izplačila regresa v več delih – davčno ugodnejša obravnava je zakonsko predpisana le za regres za letni dopust – druga morebitna izplačila, ki se le poimenujejo kot regres, po vsebini pa to niso, seveda ne morejo pasti pod ugodnejšo davčno obravnavo.  

Po praksi FURS so posebej problematična izplačila ob koncu leta, saj pogosto vsebinsko ne gre za regres, ampak neke vrste nagrade zaposlenim. Npr. FURS navaja primer, v katerem se izplačilo dohodka, poimenovanega »regres« v kasnejšem roku ne šteje več kot regres, ampak kot drug odhodek iz delovnega razmerja, od katerega je treba obračunati prispevke in dohodnino.

Primer: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 EUR po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 EUR in v decembru 2019 v višini 500 EUR, se izplačilo v mesecu decembru 2019 ne more davčno obravnavati po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ampak se šteje za drug dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo. Pri predložitvi REK-1 obrazca se za izplačilo do 30. 6. 2019 predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo v decembru pa REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Več v gradivu: Regres za letni dopust na https://www.fu.gov.si

 

Povzeto po: https://www.icenter.si/blog-regres-za-leto-2021-in-pravica-do-dopusta?ut...

Deli s prijatelji