Subvencija za fiksne stroške

Novi paket protikoronske pomoči (PKP 6) je prinesel tudi ukrep subvencioniranja fiksnih stroškov. Če ste med tistimi, ki vam bodo prihodki med oktobrom in decembrom upadli za vsaj 30 odstotkov zaradi COVID-19, potem vam bo država subvencionirala del fiksnih stroškov. Vlogo bo potrebno oddati preko Edavkov in oddaja bo možna po 17.12.2020.

Kdo je do tega ukrepa upravičen, kako do subvencioniranja ter koliko stroškov država subvencionira:

1. Kdo je upravičen do tega ukrepa?

Do pomoči bodo upravičene pravne ali fizične osebe, ki so bile za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirane najpozneje 1. septembra 2020 in imajo vsaj enega redno zaposlenega na dan uveljavitve zakona.

Do ukrepa so upravičeni tudi samozaposleni, ki bodo na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe (enoosebni d. o. o.) in bodo na dan uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Še ena izmed »omejitev« za upravičenost je, da 31. decembra 2019 niste bili podjetje v težavah.

Med pogoji pomoči ni opravljanje dejavnosti v točno določeni šifri dejavnosti (npr. gostinstvu in turizmu), subvencionirana bodo lahko praktično vsa podjetja, vseh dejavnosti. Razen do subvencioniranja niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov. Do ukrepa prav tako niso upravičena tista podjetja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in imajo več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge.

2. Katere pogoje je treba izpolnjevati?

Poleg tega, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti, ali jo opravljate v zmanjšanem obsegu, je še eden izmed pogojev, da vam bodo prihodki od prodaje v zadnjem letošnjem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov glede na isto obdobje lani. Hkrati morate zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

3. Za katero obdobje bo subvencioniranje fiksnih stroškov veljalo?

Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra do 31. decembra. Vlada bo sicer lahko s sklepom ta ukrep podaljšala še za šest mesecev.

4. Koliko stroškov bo država subvencionirala?

Nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni:

  • v višini 1,2 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju leta 2020 glede na enako obdobje 2019 za več kot 70 odstotkov, oziroma
  • v višini 0,6 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju leta 2020 glede na enako obdobje 2019 za  30 do 70 odstotkov,

vendar ne več kot:

  • 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka 109. člena, v upravičenem obdobju;
  • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunavanju upada prihodkov od prodaje upoštevajo prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

5. Kako do subvencioniranja stroškov?

Za subvencioniranje fiksnih stroškov boste zaprosili z oddajo izjave na eDavkih. Ta bo na voljo predvidoma od 17. decembra. Oddati jo bo treba najpozneje do 31. decembra. Časa bo torej dva tedna.

6. Kdaj bodo izplačila?

Izplačilo bo v enkratnem znesku, in sicer najpozneje 20. januarja 2021.

7. Kaj pa, če se izkaže, da so prihodki upadli za manj kot 30 odstotkov?

Upravičenost se bo preverjala za nazaj, torej vlogo oddate na podlagi ocene upada. Če boste pomoč uveljavljali, pa se bo na koncu izkazalo, da niste izpolnjevali pogojev ali ste zahtevali prevelik znesek pomoči, boste morali pomoč vračati. O tem boste morali Furs obvestiti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna (načeloma je to konec marca). Pomoč bo treba vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Vir://podjetnik.finance.si

Več informacij na  https://www.gov.si/novice/2020-11-16-kdo-in-kako-lahko-dobi-subvencijo-z...

 

Deli s prijatelji